risico inventarisatie en evaluatie RI&E software
09 juli 2012 
in Blog

risico inventarisatie en evaluatie RI&E software

Met de app LeadsToMore ben je in staat om elke risico inventarisatie en evaluatie RI&E in één keer digitaal vast te leggen. Elke bedrijf ongeacht de omvang is verplicht een risico inventarisatie RI&E af te nemen. Deze risico inventarisatie en evaluatie nemen veel tijd in beslag omdat vaak alles eerst op papier wordt vastgelegd en vervolgens digitaal wordt gemaakt. Door in het begin alles direct digitaal in te voeren op de ipad heb je direct een digitaal overzicht in excel. Daarnaast zorgt de app er ook nog voor dat je een grafische weergave krijgt van de verzamelde gegevens. Met één druk op de knop zie je dus direct waar je dingen moet bijsturen.

Om meer inzicht te krijgen wat wel en niet moet adviseer ik je om op de site te kijken van de rijksoverheid. Hier wordt alles duidelijk gemaakt over de RI&E risico inventarisatie en evaluatie.

Wat is een risico inventarisatie en evaluatie RI&E?

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. In de RI&E moet een Plan van Aanpak  worden opgenomen waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde risico’s, en binnen welke termijn deze worden genomen, dit is wettelijk verplicht.  Er worden ook afspraken gemaakt wie de geconstateerde risico’s gaat aanpakken. Arbeidsongevallen in het verleden moeten ook opgenomen worden in de RI&E (bron: wikipedia)

Hoe kan de app je helpen met de risico inventarisatie en evaluatie RI&E

Met de app van Leadstomore kun je ieder risico inventarisatie en evaluatie formulier volledig digitaliseren. Dus alles wat op papier staat kun je digitaal maken in de app. De app geeft je de mogelijkheid om elke vraag over te nemen. Open vragen, gesloten vragen, meerkeuze vragen alles is om te zetten. Het voordeel is dus een enorme tijdswinst omdat je niet alle gegevens dubbel hoeft in te voeren.

 >>>>>Klik hier om de app te kiezen die bij het beste bij jouw onderneming past 

Over de schrijver
Reactie plaatsen